Corona Maatregelen TTV Rally

16 september 2020

Protocol Verantwoord Sporten
Preambule

Laatste update : 13-10-2010

 1. Deze afspraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van contact tussen de sporters en/of hun begeleiders.
 2. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten kunnen worden bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle sportaccommodaties, medewerkers, vrijwilligers en sporters.
 3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branche-specifieke voorlichting.
 4. Ondernemers, verenigingen en sporters houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 5. Brancheorganisaties, sportbonden, sportaccommodaties, sportverenigingen en overheid communiceren over de afspraken. Sportaccommodaties maken afspraken zichtbaar op de sportaccommodatie.

Protocol Bepalingen

Voor de sportaanbieders:

 1. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden binnen op strategische punten herhaald.
 2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door routering.
 3. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 4. Zorg voor een maximale hygiëne middels de aanwezigheid van zeep en desinfecterende middelen, wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook regels ophangen in toilet). Reinig ook andere objecten die aangeraakt worden door sporters en klanten. Bij goed handenwassen desinfectie niet nodig
 5. Zorg dat toiletten meerdere keren per dag grondig schoongemaakt worden, evenals deurklinken en wastafel/kranen. Maak gebruik van papieren handdoekjes.
 6. Stel een corona verantwoordelijke aan.
 7. Geef medewerkers en vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.
 8. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. Beperk aantal medewerkers
 9. Zorg voor handhaving van de regels in en om de sportaccommodatie.
 10. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

  Voor de sporters:  

 1. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamer en in de zaal
 2. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar de sportaccommodatie.
 3. Vermijd het openbaar vervoer.
 4. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het sporten op de accommodatie.
 5. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts (38 C°).
 6. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld >24 uur na herstel
 7. Schud geen handen.
 8. Volg altijd de aanwijzingen van het trainers/vrijwilligers op.
 9. Ga voorafgaand aan het bezoek van TTV Rally thuis naar het toilet.
 10. Was voorafgaand aan het bezoek van TTV Rally je handen met zeep , minimaal 20 seconden.
 11. Kleed je thuis om in je wedstrijdtenue, kom dus in jouw wedstrijdtenue naar TTV Rally
 12. Was bij binnenkomst in de zaal je handen met desinfectiegel
 13. Ga de zaal in via de herenkleedkamer en verlaat de zaal via de dameskleedkamer
 14. Volg deze route ook als je naar de wc wilt gaan
 15. Kleedruimtes zijn bij TTV Rally open, hou in de kleedkamer rekening met 1,5 meter.
 16. Was de handen met zeep of desinfectie gel als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 17. Vermijd het aanraken van je gezicht
 18. Desinfecteer voor- en na de wedstrijd je handen
 19. Veeg geen zweet af aan de tafel
 20. Geen dubbelspel
 21. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren in de zaal is niet toegestaan.
 22. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.
 23. Kantine is gesloten
 24. Competitie voor de jeugd en senioren is stilgelegd

 

Voor de coach/trainer/bestuurder/vrijwilliger/medewerker:  

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd minimaal 1,5 meter afstand.
 3. Schud geen handen
 4. Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes.
 5. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken. Handen wassen idem als bij sporters. Vermijd reizen met OV!
 6. Vermijd het aanraken van je gezicht.
 7. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.
 8. Houd spullen, materieel, gereedschap schoon. Bij voorkeur desinfecteren.
 9. Bij opzetten van de zaal, 1 lege tafel tussen de speeltafels
 10. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 11. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 12. Ga de zaal in via de herenkleedkamer en verlaat de zaal via de dameskleedkamer
 13. Volg deze route ook als je naar de wc wilt gaan
 14. Kleedruimtes zijn bij TTV Rally open, hou in de kleedkamer rekening met 1,5 meter.
 15. Was bij binnenkomst in de zaal je handen met desinfectiegel
 16. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren in de zaal is niet toegestaan.
 17. Was de handen met zeep of desinfectie gel als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

 

Voor de toeschouwers:  

 1. Toeschouwers zijn op dit moment niet toegestaan in de zaal

 

 Voor de gemeente  

 1. Handhaaf de gemaakte afspraken, voorkom samenscholing buiten de sportaccommodatie.