Versoepelingen vanaf 5 juni

5 juni 2021

De mogelijkheden voor sporten worden vanaf zaterdag 5 juni verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden. Onderstaand informeren wij u over de regels die de komende periode gelden bij het gebruik van de gymzaal.

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief trainers/begeleiding. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iedereen een mondkapje dragen. Deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportkantines mogen geopend zijn.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Bij professionele wedstrijden mogen wel toeschouwers aanwezig zijn.
  • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn. Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zitcapaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Algemene hygiëneregels RIVM

Verder moeten nog steeds de hygiëneregels van het RIVM worden gevolgd:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.
 •           Schud geen handen.

Desinfecteren bij binnenkomst

Alle sporters en bezoekers worden verzocht bij binnenkomst hun handen te desinfecteren. Hiervoor is een zuil in de accommodatie aanwezig.

 Desinfecteren gebruikte sportmaterialen

De kans op besmetting door het aanraken van een sporttoestel of een ander attribuut is klein, maar niet uitgesloten. Daarom vinden wij het belangrijk dat na iedere trainingsactiviteit de gebruikte sportmaterialen worden gereinigd met een desinfectie middel. De gebruikers (trainers/leiding) zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Vanuit de gemeente worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld.