Nieuwsbrief Rally maart 2022

22 maart 2022

VRIJDAGAVOND 25 MAART CLUBAVOND
Op vrijdagavond 25 maart hopen we de zaal extra te openen voor een potje tafeltennis voor jong en oud! Deze avond zal er ook een jeugdwedstrijd van de
junioren worden ingehaald. Mooie gelegenheid om de jeugd aan te moedigen en zelf lekker te trainen! Vanaf 19:00uur welkom!

COLLECTE FONDS GEHANDICAPTENSPORT 30 MAART
Zoals jullie weten hebben we dit jaar geen chocolade actie georganiseerd. Dat betekent dat er helaas ook geen inkomsten zijn voor de vereniging.
Daarom hebben we dit jaar een alternatief. We doen mee met de collecte voor het fonds gehandicaptensport. 50% van de opbrengst is voor het fonds en 50% van de
opbrengst op voor onze vereniging! We willen met alle jeugdleden op woensdagavond 30 maart gaan collecteren. Op 30 maart is Frank verhinderd om
training te geven, dit komt dus super goed uit. De jeugdleden kunnen natuurlijk niet op eigen houtje met een collecte bus op pad.

Daarom willen we de senioren en ook ouders van jeugdleden vragen om deze avond wat extra tijd vrij te maken om
zo mee te lopen voor de collecte! We hopen van 18:30uur tot ongeveer 20:00uur te collecteren.
Daarna zal er drinken en wat lekkers zijn voor de jeugdleden. Het opgehaalde bedrag willen we besteden aan een nieuwe tafeltennisrobot! Geef je op
bij Petro van Helden. Hij zal een verdeling van de straten maken in Wijk en Aalburg.
Als je verhinderd bent op deze avond kun je natuurlijk ook zelfstandig een aantal straten lopen op een ander moment in de collecteweek! Geef je zo snel
mogelijk op. 😊Petro van Helden: 06-23974328

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Dit jaar hopen we de clubkampioenschappen weer te organiseren! Dit keer hopen we de jeugd en senioren kampioenschappen tegelijkertijd plaats te laten vinden.
Ook zullen met elkaar het seizoen afsluiten en friet eten! Noteer vast zaterdagmiddag/avond 2 juli in de agenda!

BRENG IEMAND MEE DUBBELTOERNOOI
Wij zijn natuurlijk enorm enthousiast over het spelletje tafeltennis! We willen dit enthousiasme graag overbrengen op anderen en meer leven in de zaal krijgen.
Daarom organiseren we op vrijdagavond 22 april het breng-iemand-mee dubbeltoernooi. Alle jeugd- en seniorleden kunnen zich opgeven met een
vriend/vader/oma/neef/buurman. Meedoen is gratis! Opgeven kan bij Gerdien van Giessen tot en met 21 april. 06-53492488